బడా నిర్మాత ఓ హీరోకు పారితోషికం ఇవ్వట్లేదట..!


Tollywood hat trick hit hero career started downfall